Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2007-12-14

Informacja o dniu wolnym 24 grudnia 2007 r.

2007-12-13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu o wartości poniżej 211000 euro na prowadzenie obsługi bankowej rachunku Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie