Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2013-11-29

Zaproszenie do składania ofert na „dostawę notebooków oraz oprogramowania na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”