Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2024-03-19

Informacja o zmianie miejsca zamieszczania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

2024-03-01

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na usługę wykonania fotografii na potrzeby promocji działań wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) w 2024 roku (unieważnione)