2023-12-12

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na świadczenie usług pocztowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2024 roku

Zaproszenie do składania ofert PDF

  1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis Przedmiotu ZamówieniaPDF
  2. Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz cenowyWORD
  3. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy poczta 2024PDF
  4. Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert - Oświadczenie o braku powiązańWORD

Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert (14-12-2023)PDF


Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert (18-12-2023)PDF

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy poczta 2024 po zmianach (18-12-2023)PDF


Informacja z wyboru oferty(21-12-2023)PDF

czytano: 35 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2023-12-12 14:09:55

Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-22 08:09:07

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF