2023-12-14

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na dostawę prasy w 2024 r. na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Zaproszenie do składania ofert PDF

  1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis Przedmiotu ZamówieniaPDF
  2. Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz cenowyWORD
  3. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór Umowy prasa 2024PDF
  4. Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązańWORD

Informacja z wyboru oferty (20-12-2023)PDF

czytano: 33 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2023-12-14 14:29:06

Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-20 12:20:10

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF