2024-01-29

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na usługę cateringową na potrzeby spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (08.02.2024)

Zaproszenie do składania ofert PDF

  1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis Przedmiotu ZamówieniaPDF
  2. Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz ofertowyWORD
  3. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Oświadczenie o braku powiązańWORD
  4. Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert - Oświadczenie o spełnianiu warunkówWORD

Zmiana terminu z 07.02.2024 na 08.02.2024

    Zaproszenie do składania ofert (zmiana terminu)PDF

    Zmiana treści Zaproszenia do składania ofertPDF

    Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis Przedmiotu Zamówienia zmiana terminuPDF


Rozstrzygnięcie postępowaniaPDF

czytano: 72 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2024-01-29 08:32:25

Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-02 11:24:37

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF