Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest podstawowym komponentem Elektronicznego Urzędu Podawczego - EUP realizującego ustawowy wymóg określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 2005 Nr 200, poz. 1651).

Poniżej zamieszczono odnośnik do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Elektroniczna skrzynka podawcza na ePUAP

/lawp/SkrytkaESP

Uwaga: Aby skorzystać ze skrzynki podawczej LAWP konieczne jest posiadanie lub założenie konta w portalu e-PUAP oraz posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.