Umowy w sprawie zamówień

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2021-03-04

WYKAZ UMÓW ZAWARTYCH W MIESIĄCU LUTYM 2021 R. O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10 000,00 PLN NETTO