2024-02-27

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na usługę przygotowania treści oraz zamieszczenia artykułów na stronach internetowych prasy regionalnej oraz postów z odnośnikiem do tych artykułów w mediach społecznościowych

Zaproszenie do składania ofert PDF

  1. Załącznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert - Opis Przedmiotu ZamówieniaPDF
  2. Załącznik nr 2 do Zaproszenie do składania ofert - Formularz cenowyWORD
  3. Załącznik nr 3 do Zaproszenie do składania ofert - Wzór UmowyPDF
  4. Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert - Wykaz wykonanych usługWORD
  5. Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązańWORD

Informacja z wyboru (08-03-2024)PDF

czytano: 45 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2024-02-27 12:34:25

Data ostatniej modyfikacji: 2024-03-08 12:50:39

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF