Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku.

Dla klientów dostępne są dwa wejścia główne do budynku na poziomie terenu – jedno od strony wschodniej (od ul. Wojciechowskiej – od strony poprzedniej siedziby LAWP) i drugie od strony zachodniej (od ul. Skromnej).


Od strony wschodniej (ul. Wojciechowska) dojazd do wejścia do budynku jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.


Z obu stron budynku są drzwi automatycznie rozsuwane z czujnikiem ruchu bez progów.


Obiekt posiada zadaszenie nad każdym z dwóch głównych wejść.


Obiekt na zewnątrz posiada listę firm znajdujących się budynku w postaci tabliczek przymocowanych do elewacji przy każdym z głównych wejść oraz logo LAWP w górnej części fasady budynku.


Przy portierni na parterze są również tabliczki z nazwami firm wraz z numerem piętra.


Sekretariat LAWP znajduje się na drugim piętrze na lewo od wyjścia z windy – informuje o tym tabliczka wskazująca kierunek.


Wejście do Punktu kontaktowego znajduje się na parterze naprzeciwko recepcji.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek wyposażony jest w 2 windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – m.in. przyciski z językiem Braillea oraz komunikaty głosowe oraz cyfrowe.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu budynku na parterze obok wind (za recepcją) oraz na drugim piętrze na lewo.


W budynku, w siedzibie LAWP są dwie pętle indukcyjne do obsługi osób słabosłyszących. Pierwsza znajduje się na drugim piętrze na sekretariacie, druga jest w Punkcie kontaktowym na parterze. Dwie pracownice LAWP są szkolone w języku migowym.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami ulokowane są:

  • przy głównej ulicy, przy której znajduje się budynek
  • za budynkiem Administracji (pomiędzy nową a starą siedzibą LAWP)
  • pod budynkiem w parkingu podziemnym (dostęp wymaga wpisania kodu aby otworzyć bramę)

W celu udostępnienia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej, która przyjedzie samochodem można prosić o kontakt pod numerem telefonu +48 81 46 23 888.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie ma przeciwskazań ani przeszkód aby wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W LAWP jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.