Pracownicy LAWP

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

tel. 81 46 23 800, faks 81 46 23 840

adres e-mail: lawp@lawp.eu, lawp@lubelskie.pl

strona WWW: www.lawp.eu (alternatywnie www.lawp.lubelskie.pl)

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 13 Dyrektor Magdalena Filipek-Sobczak 81 46 23 800 magdalena.filipek-sobczak@lawp.eu
11 Z-ca Dyr. Urszula Bodak 81 46 23 800 urszula.bodak@lawp.eu
14 Z-ca Dyr. Natalia Świacka 81 46 23 800 natalia.swiacka@lawp.eu
16

Sekretariat

81 46 23 800

lawp@lawp.eu

lawp@lubelskie.pl

Piętro

Punkt informacyjny

przy ziemie (-1)

tel. 81 46 23 812

tel. 81 46 23 831

adres e-mail: info.lawp@lubelskie.pl

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

Wejście do punktu od strony parkingu LAWP.

Oddział finansowy Oddział realizacji projektów
Oddział instrumentów finansowych i sprawozdawczości Oddział zarządzania zasobami ludzkimi
Oddział komunikacji RPO Punkt informacyjny
Oddział kontroli Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego
Oddział oceny projektów Oddział Koordynacji i Wsparcia Wdrażania
Oddział odwołań Wieloosobowe stanowisko radców prawnych
Oddział organizacyjny Inspektor ochrony danych

Oddział finansowy

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 46

gł. księgowa Bogumiła Czechowska

81 46 23 838

bogumila.czechowska@lawp.eu

Oddział instrumentów finansowych i sprawozdawczości

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
I piętro I.2

kierownik Tomasz Stefański

81 46 23 846

tomasz.stefanski@lawp.eu

Oddział komunikacji RPO

adres e-mail: promocja.lawp@lubelskie.pl

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
przy ziemie (-1) 01a

kierownik Monika Czaplińska

81 46 23 816

monika.czaplinska@lawp.eu

01b

z-ca kierownika Beata Krasnodębska

81 46 23 844

beata.krasnodebska@lawp.eu

Oddział kontroli

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
przy ziemie (-1) 7B

kierownik Wojciech Nagengast

81 46 23 814

81 46 23 833

81 46 23 843

81 46 23 853

81 46 23 863

wojciech.nagengast@lawp.eu

Oddział oceny projektów

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 47

kierownik Joanna Kozak

81 46 23 828

joanna.kozak@lawp.eu

47

p.o. z-cy kierownika Katarzyna Mazurek

81 46 23 847

katarzyna.mazurek@lawp.eu

Oddział odwołań

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 42

p.o. kierownika Łukasz Burski

81 46 23 858

lukasz.burski@lawp.eu

Oddział organizacyjny

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
parter 10a

kierownik Monika Kwiatkowska

81 46 23 821

monika.kwiatkowska@lawp.eu

Oddział realizacji projektów

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 39

kierownik Paweł Harasim

81 46 23 804

pawel.harasim@lawp.eu

39

p.o. z-cy kierownika Magdalena Marek

81 46 23 804

magdalena.marek@lawp.eu

Oddział zarządzania zasobami ludzkimi

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 44

kierownik Izabela Mucha

81 46 23 837

izabela.mucha@lawp.eu

Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 40

Oddział Koordynacji i Wsparcia Wdrażania

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 20

kierownik Ewelina Iwanowska-Nagengast

81 46 23 826

ewelina.iwanowska-nagengast@lawp.eu

Wieloosobowe stanowisko radców prawnych

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 40

koordynator Katarzyna Klech

81 46 23 817

katarzyna.klech@lawp.eu

Inspektor ochrony danych

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
przy ziemie (-1) 01a

Katarzyna Kowalczyk

81 46 23 816

iod@lawp.eu