Newsletter


 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem powiadomień o zamieszczeniu nowych informacji na stronach LAWP prosimy o dodanie swojego adresu emailowego do naszej bazy adresów. Za każdym razem, gdy pojawią się nowe informacje prześlemy Państwu pod koniec dnia krótką informację o tym fakcie.

W każdej chwili możliwe jest usunięcie adresu z bazy.

Po dodaniu nowego adresu otrzymacie Państwo od nas wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Dopiero potwierdzenie adresu poczty elektronicznej pozwoli nam na zgodne z prawem przekazywanie powiadomień.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  • Administratorem danych jest Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 9A Kontakt.
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@lawp.eu
  • Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
    sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wypełnienie formularza: Rezygnacja
  • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności Polityka Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

e-mail:
format: html    tylko tekst