2024-01-11

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego „Fundusze Europejskie 2021-2027 nowe zasady kwalifikowalności i rozliczania projektów oraz przedsięwzięć”

Zaproszenie do składania ofert PDF

 1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis Przedmiotu ZamówieniaPDF
 2. Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz ofertowyWORD
 3. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowyPDF
 4. Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert - Wykaz wykonanych usługWORD
 5. Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert - Wykaz osóbWORD
 6. Załącznik nr 6 do Zaproszenie do składania ofert - Oświadczenie o braku powiązańWORD

 • Informacja w wyboru oferty (23-01-2024) PDF
 • czytano: 91 razy

  Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

  Data utworzenia informacji: 2024-01-11 09:07:47

  Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-24 11:02:22

  kategoria: Zamówienia publiczne

  Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

  Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

  Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
  PRZEGLĄDARKĘ
  PLIKÓW PDF